shopup.com
Swanson Ultra Maximum Strength Arginine AKG Nitric Oxide Enhancer / 1,000 mg 90 Caps Swanson Ultra Maximum Strength Arginine AKG Nitric Oxide Enhancer / 1,000 mg 90 Caps
หมวดหมู่สินค้า: New Products
รหัส : SWU341
กรดอะมิโนชนิดพิเศษ Alpha-ketoglutarate เป็นสารประกอบกรดอะมิโนที่ใช้ในการเผาผลาญพลังงานเร่งการดูดซึมของ L-arginine เมื่อมีการใช้พลังงานหรือออกกำลังกาย ระดับพลังงานจะมั่นคงขึ้นด้วยการแลกเปลี่ยนมีประสิทธิภาพมากขึ้นของสารอาหารที่เซลล์และการขับของเสียที่รวดเร็ว
จาก 1,090.00 บาท ลดทันที 300 บาท
ราคา 790.00 บาท

แท็ก:

31 สิงหาคม 2016

ผู้ชม 1910 ผู้ชม

Swanson Ultra Maximum Strength Arginine AKG Nitric Oxide Enhancer 1,000 mg / 90 Caps

 

Swanson Ultra Maximum Strength Arginine AKG Nitric Oxide Enhancer 1,000 mg / 90 Caps   กรดอะมิโนชนิดพิเศษ Alpha-ketoglutarate เป็นสารประกอบกรดอะมิโนที่ใช้ในการเผาผลาญพลังงานเร่งการดูดซึมของ L-arginine เมื่อมีการใช้พลังงานหรือออกกำลังกายระดับพลังงานจะมั่นคงขึ้นด้วยการแลก เปลี่ยนมีประสิทธิภาพมากขึ้นของสารอาหารที่เซลล์และการขับของเสียที่รวด เร็ว  มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่ออย่างรวดเร็วและเสถียร  การเสริมกรดอะมิโนฟอร์มพิเสษสุดนี้ ด้วย Arginine AKG ยังส่งเสริมการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายได้เร็วขึ้นและอาจสนับสนุนประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนสูงมากขึ้น

ในการย่อยกรดอะมิโนทั้ง 3 สภาวะนี้ กรดอะมิโนจะเสียหมู่อะมิโนออกไปเกิดเป็น a-keto acid ซึ่งจะถูกออกซิไดซ์ต่อไปและสุดท้ายจะได้เป็น CO2 และ H2O และที่สำคัญการย่อยกรดอะมิโนจะให้สารที่มี 3- หรือ 4-คาร์บอน ซึ่งเอนไซม์ gluconeogenesis สามารถเปลี่ยนให้เป็นกลูโคสได้ และใช้เป็นพลังงานของสมอง กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นได้

     การย่อยกรดอะมิโนจะมีขั้นตอนคล้ายๆ กับการย่อยกรดไขมัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้การย่อยกรดอะมิโนแตกต่างจากการย่อยสารอื่น เพราะกรดอะมิโนทุกตัวจะประกอบด้วยหมู่อะมิโนและสายโซ่ของคาร์บอน และในการย่อยกรดอะมิโนจะต้องมีขั้นตอนสำหรับแยกหมู่อะมิโนออกจากสายโซ่ของ คาร์บอน และหมู่อะมิโนก็จะเข้าสู่กระบวนการย่อยของมันเอง

กรดอะมิโนส่วนใหญ่จะถูกเมแทบอไลซ์ (metabolyzed) ที่ตับ ซึ่งในกระบวนการนี้จะมีการปล่อยแอมโมเนียออกมา ซึ่งแอมโมเนียจะถูกหมุนเวียนใช้ในกระบวนการชีวสังเคราะห์ (biosynthesis) ส่วนแอมโมเนียที่มากเกินความต้องการก็จะถูกกำจัดออกมาในรูปของยูเรีย (urea) หรือกรดยูริก (uric acid)

         หมู่อะมิโนจากกรดอะมิโนจะถูกส่งไปยัง แอลฟา-คีโตกลูตาเรท (a-ketoglutarate) เพื่อเกิดเป็นกลูตาเมท (glutamate) จากนั้นกลูตาเมทก็จะถูกส่งไปยังไมโทคอนเดรียซึ่งหมู่อะมิโนจะถูกแยกออกมาได้ เป็นแอมโมเนีย ส่วนแอมโมเนียที่มากเกินความต้องการก็จะถูกเปลี่ยนเป็น amide nitrogen ของ glutamine ซึ่งจะถูกส่งไปยังตับและไมโทคอนเดรียของตับ และถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของยูเรียหรือกรดยูริก เพื่อที่จะกำจัดออกจากร่างกายต่อไป

ร่างกายของมนุษย์ได้พลังงานจากเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนเพียง 10 – 15 % เท่านั้น ซึ่งแหล่งพลังงานหลักของร่างกายได้จากการกระบวนการไกลโคไลซิสและออกซิเดชัน ของกรดไขมัน ซึ่งเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้ง 20 ชนิดนั้นจะนำมาใช้ในการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพียง 5 ชนิด คือ acetyl-CoA, glutamate, a-ketoglutarate, succinyl-CoA และ oxaloacetate ซึ่งทั้ง 5 ชนิดก็จะเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริก ซึ่งสายโซ่ของคาร์บอนจะถูกเปลี่ยนให้เป็น gluconeogenesis หรือ ketogenesis หรือจะถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์ได้เป็น CO2 และ H2O

Arginine จะถูกเปลี่ยนไปเป็น glutamate ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น alpha-ketoglutarate ซึ่งจะเข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริกต่อไป

 

  • Maximum-Strength L-Arginine Alpha-Ketoglutarate

  • Supports physical energy and faster muscle recovery

  • Supports healthy blood flow for optimal delivery of oxygen and nutrients to cells

 

Alpha-ketoglutarate, an amino acid compound used for energy metabolism, accelerates absorption of L-arginine. You'll enjoy steadier energy levels with the more efficient exchange of cell nutrients and wastes and speedier delivery of oxygen to the tissues. Supplementing with Arginine AKG also promotes faster muscle recovery after exercise and may support greater gains in anaerobic power when combined with a resistance training program.

 

Supplement Facts

 

Serving Size 1 Capsule

  Amount Per Serving % Daily Value
L-Arginine AKG(alpha-ketoglutarate) 2:1 1 gram *

 

*Daily Value not established.

 

Other ingredients: Gelatin, rice extract, silica.

 

Suggested Use: As a dietary supplement, take one capsule two to three times per day with water.

 

WARNING: Not intended for use by children or pregnant or nursing women. Consult your healthcare provider before use if you have a renal or liver disease. Reduce dosage if you experience nausea, abdominal cramps or diarrhea.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com