shopup.com
Swanson Ultra Maximum Strength Peak ATP 400 mg / 30 Veg Caps Swanson Ultra Maximum Strength Peak ATP 400 mg / 30 Veg Caps
หมวดหมู่สินค้า: New Products
รหัส : SWU946
จาก 1,290.00 บาท ลดทันที 300 บาท
ราคา 990.00 บาท

แท็ก:

25 กันยายน 2017

ผู้ชม 114 ผู้ชม

Swanson Ultra Maximum Strength Peak ATP 400 mg / 30 Veg Caps

 

Swanson Ultra Maximum Strength Peak ATP 400 mg / 30 Veg Caps  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (ATP) เป็น สารชีวโมเลกุลที่ทำหน้าที่ให้พลังงานในสิ่งมีชีวิต   PEAK ATP เป็นตัวเดียวที่ได้จดสิทธิบัตรในการเสริม ATP ให้แก่เซลล์ในร่างกายโดยการกินชนิดซอฟเจล  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มระดับพลังงานโดยรวม  ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสันดาบพลังงานในกิจวัตรประจำวันจากการทำงานหรือออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆและสนับสนุนสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้พัฒนามามากกว่าทศวรรษของการวิจัยโดยหนึ่งในหน่วยงานสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง ATP  โดย PEAK ATP  สามารถยกระดับพลังงาน ATP ภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ ของร่างกายให้สูงขึ้น  ทำให้เซลล์มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์สำหรับหน้าที่ที่หลากหลายทางสรีรวิทยา  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากของร่างกายเพราะทุกกระบวนการทำงานของร่างกายต้องใช้พลังงาน

 

  • Maximum Strength Peak ATP 400 delivers a direct supply for optimum cellular energy generation

  • Supports physical energy and healthy circulation

  • Made with Adenosine 5'-Triphosphate (ATP)

 

Many supplements claim to support physical energy and circulation, but if you really want to get your blood pumping, Maximum Strength PEAK ATP® 400 works like no other. Maximum Strength PEAK ATP 400 is a clinically validated, patented form of Adenosine 5'-Triphosphate (ATP), the energy currency of life. While other supplements work to support ATP in the body, PEAK ATP provides a direct supply for optimum cellular energy generation.

ATP is the molecule that stores the energy for just about every physical function. It is constantly being used and regenerated within our cells. Every day your body turns over as much ATP as you weigh! PEAK ATP ensures that your cells are never in short supply of this basic energy currency, and research shows this extra boost results in better physical performance and quicker recovery after exertion.

ATP can be synthesized intracellularly from the precursors adenosine diphosphate (ADP) and adenosine monophosphate (AMP) as well as phosphate group donors with the aid of an enzyme known as ATP synthase. During hydrolysis, the energy stored in ATP’s phosphate bonds is released as free energy, which is harnessed by the cell to fuel basic cellular functions. The ADP that remains after ATP hydrolysis is subsequently recycled back into ATP in a continuous process. Through this constant regeneration, the typical human body turns over an amount of ATP roughly equal to its own weight each day. Intracellular ATP levels are tightly controlled, ensuring an uninterrupted energy supply to power all essential cellular functions.

PEAK ATP works through three distinct mechanisms to promote physical performance, reduce fatigue and support healthy blood flow.

  1. ATP increases muscular excitability, resulting in significant gains in strength and power.
  2. ATP stimulates blood flow, resulting in better delivery of oxygen and nutrients to the muscles (including the heart).
  3. ATP is involved in anabolic signaling, thus promoting lean body mass and healthy muscle structure.

Our Maximum Strength 400 mg capsules give you the power to fight fatigue, promote healthy circulation and optimize your physical performance quickly, safely and easily. You'll notice the difference in just one week, and according to the research, things will just keep getting better from there!

For athletes looking for a safe source of supplemental ATP to enhance their strength and stamina, Swanson Ultra® Maximum Strength PEAK ATP® features the patented, clinically validated form of adenosine 5’ triphosphate disodium in the 400 mg dosage shown to improve body composition and athletic performance in human studies.

 

Supplement Facts

Serving Size 1 Veggie Capsule

  Amount Per Serving % Daily Value
PEAK ATP® Adenosine5’-Triphosphate Disodium 400 mg *

*Daily Value not established.

Other ingredients: Hypromellose (vegetable capsule), microcrystalline cellulose (plant fiber), calcium laurate.

Suggested Use: As a dietary supplement, take one veggie capsule 30-60 minutes prior to exercise. On non-exercise days, take one capsule in the morning on an empty stomach.

WARNING: Consult your healthcare provider before use if you are pregnant, nursing, taking prescription medication or have a medical condition.

 

Peak ATP® is a registered trademark of TSI USA, Inc. and is used under license.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com